refleksologia
refleksologia

« strona główna         dodaj swój wpis! »          kontakt »    

 Refleksolodzy wg województw

   » dolno¶l±skie

   » kujawsko-pomorskie

   » lubelskie

   » lubuskie

   » łódzkie

   » małopolskie

   » mazowieckie

   » opolskie

   » podkarpackie

   » podlaskie

   » pomorskie

   » ¶l±skie

   » ¶więtokrzyskie

   » warmińsko-mazurskie

   » wielkopolskie

   » zachodniopomorskie
 Artykuły i opisy

   » refleksologia - co to jest?

   » historia refleksologii

   » mapy stóp i dłoni

   » ciekawe artykuły

   » krzesła biurowe Warszawa

   » meble biurowe Warszawa
 Menu portalu

   » dodaj swój wpis!

   » po co mi wpis?

   » wyszukiwarka

   » kontakt

Historia refleksologii

Refleksologia znana jest od ok. 2300 roku p.n.e. Pierwsze ¶lady przeprowadzonych zabiegów odkryto w Egipcie, w postaci malowideł na ¶cianach w grobowcu Ankhmabora, znanym jako grobowiec lekarski.

Prekursorem dzisiejszej refleksologii jest amerykanka Eunice Ingham (1879-1974), która po¶więciła całe swoje życie zgłębiaj±c tajemnice terapii stóp. Refleksologi± zainteresowała się na pocz±tku lat 30-tych. W 1938 r. opisała swoje do¶wiadczenia w ksi±żce pt.: "Historie, które stopy mog± opowiedzieć", a wiele lat póĽniej w 1963 r. w ksi±żce pt.: "Historie, które stopy opowiedziały". Eunice przekazywała swoj± wiedzę kuzynowi Dwightowi C. Byers'owi, z którym rozpowszechniała refleksologię na terenie całego kraju, organizuj±c liczne wykłady i seminaria. W 1973 r. powstał Międzynarodowy Instytut Refleksologii, kieruje nim Dwight C. Byers, aktualny przewodni autorytet w dziedzinie refleksologii stóp. Polski Instytut refleksologii założyła Wanda Budzanowska-Bratko, która propaguje refleksologię na terenie całego kraju.

Poszukuj±c Ľródeł pochodzenia refleksologii twarzy i głowy dowiadujemy się, że starożytni Chińczycy pobudzali punkty na twarzy i głowie dla szybkiej regeneracji organizmu i wyrównania energii życiowej. Okazało się również, że Indianie argentyńscy z Andów od wieków stosuj± zabiegi na twarzy i głowie w celu wzmocnienia swojej odporno¶ci na różne dolegliwo¶ci.

Dzisiejsza refleksologia twarzy i głowy jest dziedzin± młod±. Jej rozkwit zawdzięczamy Dunkom: Lone Sorensen i Inge Dugans, które poł±czyły starochińsk± wiedzę o meridianach ze współczesn± wiedz± medyczn±. W Danii powstał międzynarodowy Instytut Terapii Zonowej Udanelse, gdzie kształc± się refleksolodzy. W Polsce refleksologii twarzy i głowy uczy pan Andrzej Bratko - założyciel Polskiego Instytutu Refleksologii.

Teoria refleksologii twarzy i głowy

Refleksologia oparta jest na wiedzy o refleksach, starochińskiej wiedzy o meridianach i wiedzy medycznej:

- wiedza o refleksach:

Teoria zonowa dr Fitzgeralda zakłada podział ciała ludzkiego na 10 pionowych czę¶ci, tzw. zonów biegn±cych od każdego palca u nogi (z odgałęzieniami do r±k) do czubka głowy. Końce tych 10 zonów stanowi± stopy (ręce), twarz i głowa. Znajduj± się na nich refleksy - miejsca odpowiadaj±ce wszystkim układom i narz±dom w organizmie. Przez masowanie refleksów w prosty sposób wpływamy na poprawę naszego zdrowia, bo pobudzamy narz±dy do prawidłowego funkcjonowania.

- wiedza o meridianach:

Tak jak w krwioobiegu płynie krew, tak meridianami bezustannie płynie energia życia - Chi - utrzymuj±c nasze ciało w stanie równowagi zdrowotnej. Meridiany - inaczej kanały życia, znane były już w starożytnych Chinach. Znamy 12 meridianów głównych, rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach ciała i 2 meridiany biegn±ce w osi ciała: z przodu meridian centralny i z tyłu meridian zarz±dzaj±cy. Na ich przebiegu rozmieszczone s± punkty oddziaływania, wykorzystywane do dzi¶ w terapiach akupunktury, akupresury czy shiatsu. Jakiekolwiek przeszkody w obiegu energii powoduj± objawy chorobowe w obrębie zablokowanych narz±dów, złe samopoczucie, brak energii. Na twarzy i głowie znajduj± się zakończenia meridianów, które wykorzystywane s± w refleksologii. Masowanie tych punktów powoduje zrównoważenie przepływu energii w obrębie całego ciała. A tym samym poprawę stanu zdrowia.

- wiedza medyczna:

Twarz i głowa maj± nieskończon± ilo¶ć zakończeń nerwowych, bogat± sieć naczyń krwiono¶nych i mię¶ni, przez co stanowi± bardzo wrażliw± i delikatn± czę¶ć naszego ciała. Z medycznego punktu widzenia masuj±c twarz i głowę:

- poprawiamy ukrwienie w tym obszarze,
- rozluĽniamy napięte mię¶nie twarzy i szyi,
- odprowadzamy limfę do naczyń chłonnych,
- pobudzamy zakończenia nerwowe,
- działamy odmładzaj±co na skórę poprawiaj±c jej napięcie,
- relaksuj±c twarz doprowadzamy do uczucia odprężenia całego ciała.

Czego możemy oczekiwać po refleksologii twarzy i głowy?

Bez względu na to, czy wierzymy w refleksologię, meridiany czy energię życia, efektem przeprowadzonego zabiegu jest:

- głęboki relaks,
- wyciszenie układu nerwowego,
- uczucie wewnętrznego spokoju,
- zdystansowanie się do otaczaj±cego nas życia,
- obiektywne spojrzenie na nasz± sytuacje życiow±,
- rozwi±zanie trudnych niepokoj±cych spraw, kłopotów,
- pozytywne nastawienie i spojrzenie na ¶wiat.

Wskazania

Nie istniej± konkretne wskazania do stosowania refleksologii twarzy i głowy. Wiadomo jednak, że pomaga ona we wszelkich zaburzeniach na tle emocjonalnym i psychicznym, ponieważ wycisza emocje, łagodzi napięcia i stresy, przyspiesza regenerację zmęczonego organizmu, dodaje energii i chęci do życia. To tylko niektóre ze wskazań w jakich skuteczna jest refleksologia:

- stres,
- depresja,
- uczucie lęku, strachu,
- wszelkie problemy na tle emocjonalnym,
- uczucie braku energii, zmęczenia,
- chęć wyciszenia i zrelaksowania się,
- przemęczenie,
- bezsenno¶ć,
- nerwowo¶ć, zdenerwowanie


  copyright © 2013 by Benefaktor.com